Óvodánkról

Szeretnénk bemutatni honlapunkon óvodánkat, nevelési programunkat, nevelési elveinket. Az óvoda Debrecenben, az Újkert központjában, a Lehel u. 18. szám alatt található, 8 vegyes csoportban folyik a nevelőmunka. 1980-ban épült, emeletes, jól felszerelt, tornateremmel rendelkezik. A gazdagon felszerelt csoportszobák berendezése az óvoda funkciójának jól megfelel. Udvarunk tágas, árnyat adó fáivalal, sok korszerű udvari játékával felszerelve biztosítja a sokféle mozgás lehetőségét. Intézményünkben 1989-ben elsőként miniszteri engedéllyel kezdődött az önálló nevelési program kidolgozása. Az OKI az óvoda nevelési programját minősítette, majd választható programmá nyilvánította.

A program célja:

1.) Egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve.

2.) Szeretetteljes, a gyermek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés.

3.) Sikerorientált, színesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájukra – aktívan közreműködve – saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyermekek nevelése.

4.) Mély természetvédő attitűd kialakítása.

Programunkban a játék a gyermek legfőbb tevékenysége, a szocializáció színtere. A tanulási tevékenység szervezése epochákban történik, környezetismeret, környezetvédelem, munka, illem és matematikai epochák vannak, melyek helyét és idejét a tanévben az aktualitás (pl.: évszak) határozza meg. Az epochális tanulás lehetővé teszi, hogy a gyermekek érdeklődése tartósan egy területre koncentrálódjon, s e területen belül a legkülönbözőbb oldalról, sokfajta eszközzel, módszerrel közelítsék meg az anyagot.
Az epochák kialakítása témakörönként történik, hozzájuk kapcsolódik komplexen az ének-zene, mese-vers, ábrázoló technikák, testnevelés. Az epochák időtartama a feldolgozandó témakörtől függ (3-4 hét). A témakörök anyagát hetekre bontottuk. Mindennap van ábrázolás, mese-vers, ének-zene, és matematika epocha vagy környezet. Nevelési programunkban folyamatos napirend van. Heti egy munkanapunkon a csoportok mindig ugyanazt a munkát végzik, pl.: takarítás, mosás. A részvétel négy napon át a gyermekek számára lehetőség, eldönthetik, melyik napon, vagy egy héten át hányszor vesznek részt a tevékenységekben. Önként, de egyszerre maximum 6 gyermek vehet részt.
Országosan több óvoda adaptálta az programunkat.

Az Epochális Programmal Nevelő Óvodapedagógusok Egyesülete 1998 óta működik. Nevelőtestületünkből 10 óvónő mentorként, tanácsadóként segíti az egyesületi óvodákban folyó nevelőmunkát. Óvodánkban hagyományai vannak a partnerközpontú gondolkodásnak, a gyermekek, a szülők, a dolgozók elvárásai szerinti működésnek. 2003-tól intézményünk teljes körű minőségirányítási rendszert működtet.

Intézményünk küldetésnyilatkozata:

A mi óvodánkban az Epochális program szerint neveljük a gyermekeket. Célunk, a nevelés minden területén az egyéni képességfejlesztés feltételeinek biztosítása.
Hangsúlyozzuk a gyermeki önállóság, a belső motiváltság, az érzelmi biztonság megteremtését, melyet a mottónkban is megerősítünk.

Te választod az utat, mi segítünk, hogy járni tudj rajta.

Arra törekszünk, hogy harmonikus munkahelyi légkörben, a családokkal nevelőpartneri együttműködéssel, jó személyi és tárgyi feltételek között boldog gyermekeket neveljünk.

A legfontosabb számunkra a gyermekszeretet, a gyermektisztelet:

„Nincs két egyforma gyémánt;
Mindegyikben más a szépség,
Nincs két egyforma gyermek
Mindenkiben más az érték.”

E sorok szellemiségét követjük.

Szarvasné Erdelics Márta,
óvodavezető